Coats Industrial

Zarejestruj się

Marszczenie się szwów

Biuletyn nr. 3

Spis treści Seam puckering 350x197

Na czym polega marszczenie się szwów?
Marszczenie się szwów spowodowane nieodpowiednim naprężeniem nici
Marszczenie się szwów spowodowane ściśnięciem wewnętrznej struktury tkaniny
Marszczenie się szwów spowodowane niską stabilnością tkanin i nici
Marszczenie się szwów spowodowane nierównym podawaniem materiału
Tablica przedstawiająca przyczyny marszczenia się szwów
Porady pozwalające na uniknięcie marszczenia się szwów

Dowiedz się więcej o marszczeniu szwów

 

Na czym polega marszczenie się szwów?

Marszczenie się szwu jest jednym z najbardziej poważnych i często pojawiających się problemów podczas wykonywania delikatnych szwów na tkaninach i dzianinach.

Ponieważ nić jest istotnym elementem każdego szwu, często winę za powstanie tych wad przypisuje się właśnie jej. Jest jednak wiele innych czynników, które się na to składają, m.in. struktura materiału, budowa szwu, rozmiar nici i igły oraz problemy z przesuwaniem materiału; zarówno mechaniczne, jak i wynikające z umiejętności operatora maszyny.

W większości przypadków marszczenie się szwów jest spowodowane przez kilka czynników, które zostaną omówione w niniejszym biuletynie. Przedstawimy także, w jaki sposób można zidentyfikować przyczyny powstawania tego problemu i jak sobie z nim poradzić.

Marszczenie się szwów spowodowane nieodpowiednim naprężeniem nici  Seam puckering 400x225

Powód: nieprawidłowe ustawienie naprężenia nici podczas szycia

Przyczyna

Ten rodzaj marszczenia się szwu powstaje, jeśli podczas szycia zastosowano zbyt duże naprężenie nici, które doprowadziło do ich rozciągnięcia. W wyrobie gotowym, nici relaksują się i wracają stopniowo do pierwotnej długości, zbierając jednocześnie materiał wzdłuż linii szwu. Zmarszczenie szwu nie jest od razu widoczne; może pojawić się dopiero po pewnym czasie.

Efekt ten znany jest także jako kurczenie się szwu lub marszczenie podczas relaksacji nici.

Jak zidentyfikować ten problem? diagram 1

Należy ostrożnie przeciąć wszystkie ściegi po obydwu stronach tkaniny na długości kilku centymetrów, bez naruszania pętelek nici utworzonych wewnątrz materiału. Jeżeli na tej długości marszczenie zniknie, oznacza to, że było ono spowodowane nadmiernym naprężeniem nici.


Rozwiązania

 • Zmniejszenie naprężenia nici podczas nawijania jej na szpulę bębenka.
 • Naprężenie nici górnej powinno być jak najmniejsze, lecz wystarczające do wytworzenia zrównoważonego ściegu. Zmniejszy to skalę marszczeń powodowanych naprężeniem nici, a także poprawi szwalność.
 • Zastosowanie wysokiej jakości nici z lubrykantem o niskim współczynniku tarcia. Zapewni to dobrą kontrolę naprężenia nici i jej gładkie przesuwanie się przez prowadniki w maszynie.
 • Zastosowanie wysokiej jakości nici o stałym współczynniku naprężenia przy odwijaniu, co zapewni sprawne i równomierne przesuwanie się nici do obszaru szycia.
 • Sprawdzenie czy właściwe jest ustawienie tempa pracy transportera maszyny. Nieprawidłowe ustawienie transportera spowoduje konieczność zwiększenia naprężenia nici górnej, a to z kolei może mieć wpływ na tworzenie się niezrównoważonych ściegów.

Marszczenie się szwów spowodowane ściśnięciem wewnętrznej struktury tkaniny

Powód: naruszenie struktury tkaniny

Przyczyna

Jeżeli materiał jest bardzo gęsto tkany, może nie być w nim dostatecznej przestrzeni, przez którą mogłaby przechodzić igła bez odkształcania przędzy materiału. Szycie wzdłuż prostej linii spowoduje naruszenie i odkształcenie sąsiadujących ze szwem włókien tkaniny powodując naprężenia, które prowadzą do powstawania zmarszczeń. Efekt ten nazywany jest marszczeniem spowodowanym ściśnięciem wewnętrznej struktury tkaniny.
Skala tego zjawiska uzależniona jest głównie od właściwości włókien tkaniny, gęstości tkania lub dziania oraz zastosowanego wykończenia materiału.
Do marszczenia się szwu dochodzi rzadziej w grubych materiałach z naturalnych włókien niż w przypadku gęsto tkanych materiałów z włókien syntetycznych (np. cienka mikrofibra) lub tkanin, w których zastosowano wykończenie zwiększające podatność materiału na marszczenie szwu.

Jak zidentyfikować ten problem?  diagram 2

Po sprawdzeniu, czy przyczyną marszczenia nie jest naprężenie nici, należy ostrożnie przeciąć i usunąć ściegi z krótkiego odcinka szwu. Jeśli dopiero wtedy dojdzie do wygładzenia się obu stron szwu, przyczyną było ściśnięcie wewnętrznej struktury tkaniny.  

Rozwiązania

 • Jeśli istnieje taka możliwość, należy wykrawać materiał pod skosem. Podczas zszywania materiału wykrojonego pod skosem igła zmienia położenie przędzy wątkowej i osnowowej materiału . To umożliwia znaczne zmniejszenie zjawiska ściskania wewnętrznej struktury tkaniny.
 • Zastosowanie cieńszych nici i igieł
 • Redukcja gęstości ściegu (SPI - liczby uderzeń igły na cal) zapewni zmniejszenie zjawiska odkształcania i przemieszczania się przędzy tkaniny.
 • Zastosowanie ściegu łańcuszkowego lub obrzucającego zmniejsza ryzyko wystąpienia marszczenia szwu w porównaniu ze ściegiem stębnowym.
 • Unikanie stosowania kilku szeregów ściegów znajdujących się blisko siebie, ponieważ wewnętrzne napięcie w strukturze tkaniny wraz z każdym ściegiem wzrasta i ryzyko marszczenia się szwu jest większe.
 • Zastosowanie jak najcieńszych nici do zszycia paneli przed stębnowaniem szwu.

Marszczenie spowodowane niską stabilnością tkanin i nici

Powód: zmieniające się wymiary materiału lub nici

Przyczyna Industrial thread-Coats Epic-womens suit

Zmieniające się po uszyciu wymiary materiału lub nici podczas dalszej obróbki lub prania mogą spowodować zmarszczenia na linii szwu ponieważ tkanina i nitka reagują na te procesy inaczej.
Na przykład, nici z miękkiej bawełny wchłaniają wilgoć, co sprawia, że pod wpływem wody zwiększają swoją średnicę i zmniejszają długość. Nawet, jeśli po wysuszeniu wrócą one niemalże do swoich pierwotnych rozmiarów, tkanina może pozostać zmarszczona.

Jak zidentyfikować ten problem?

Nie istnieje jeden sprawdzony sposób na zidentyfikowanie tego rodzaju marszczeń szwów. Jednakże, wprawne oko natychmiast wychwyci marszczenia na odzieży spowodowane dalszą obróbką/wykończeniem lub praniem.

Rozwiązania

 • Najlepszym sposobem na uniknięcie tego typu marszczeń jest szycie przy użyciu nici syntetycznych, które charakteryzują się niską kurczliwością pod wpływem wilgoci. Wszystkie części składowe produktu powinny mieć podobne właściwości, np. jeżeli podczas obróbki tkanina podszewkowa lub taśma wzmacniająca kurczy się bardziej niż materiał podstawowy, to będzie się on marszczył wzdłuż ściegów połączeniowych. .
 • Podobne zjawisko wystąpi przy zszywaniu dwóch kawałków materiału o różnym wydłużeniu; w tym przypadku różne parametry relaksacji tkanin mogą spowodować marszczenie się tkaniny po jednej stronie układu tkanina.

Marszczenie się szwów spowodowane nierównym podawaniem materiału

Powód: nieodpowiednie podawanie materiału

Przyczyna diagram 3

Jeżeli dwie warstwy materiału nie są jednakowo przesuwane pod igłą, to wszystkie te różnice są utrwalane w szwie, powodując jego marszczenie.

Najczęściej spotykane przyczyny:

 • Jeżeli docisk stopki jest zbyt duży, zbyt wysokie tarcie może rozciągać górną warstwę materiału. Jeżeli docisk jest za mały to stopka może odskakiwać, tracąc kontrolę nad obiema warstwami materiału.
 • Kiedy operator maszyny szwalniczej rozciąga jedną warstwę materiału bardziej od drugiej podczas ich przesuwania na maszynie do szycia.
 • Obydwa błędy mogą występować jednocześnie jeśli osoba obsługująca maszynę próbuje podczas szycia korygować nierównomierne podawanie tkaniny przez transporter.

Jak zidentyfikować ten problem?

Należy rozciąć szew po długości i usunąć nić. Jeśli jedna warstwa materiału jest dłuższa od drugiej, marszczenie się szwu spowodowane było nierównym podawaniem materiału.

Rozwiązania

 • Zastosowanie stopki dociskowej o niskim współczynniku tarcia
 • Ustawienie optymalnego nacisku stopki dociskowej przy jednoczesnym zachowaniu właściwego i równomiernego przesuwania materiału.
 • Lekkie podniesienie tylnej części transportera nici, co wywoła efekt "odciągania" tkaniny od igły.
 • Sprawdzenie wysokości transportera, ilości ząbków na cal i upewnienie się, że liczba rzędów ząbków jest odpowiednia dla stosowanej tkaniny.
 • Upewnienie się, że operator maszyny nie przytrzymuje górnej lub dolnej warstwy materiału.
 • Sprawdzenie, czy nie dochodzi do zacinania się tkaniny w płytce ściegowej.
 • Synchronizacja transportera i stopki dociskowej.
 • Średnica otworów w stopce dociskowej i płytce ściegowej powinny być dwukrotnie większe od średnicy igły.
 • Jeśli maszyna do szycia posiada górny i dolny transporter, należy sprawdzić czy ich tempo pracy jest ze sobą odpowiednio zsynchronizowane.

Tablica przedstawiająca przyczyny marszczenia się szwów

Rodzaj marszczeń szwówJak zidentyfikować?Rozwiązania
Marszczenie się szwów spowodowane nieodpowiednim naprężeniem niciNależy przeciąć ściegi po obu stronach tkaniny bez naruszania pętelek nici
Jeżeli marszczenie zniknie, oznacza to, że było ono spowodowane nadmiernym naprężeniem nici
Szycie przy minimalnym naprężeniu nici.
Ustawienie maksymalnego tempa podawania materiału.
Zastosowanie cieńszych nici.
Zmniejszenie naprężenia nici dolnych.
Zastosowanie nici z dobrą lubrykacją.
Marszczenie się szwów spowodowane ściśnięciem wewnętrznej struktury tkaninyNależy przeciąć i usunąć wszystkie ściegi po obu stronach tkaniny. Jeżeli marszczenie zniknie,
oznacza to, że było ono spowodowane ściśnięciem wewnętrznej struktury tkaniny.
Szycie materiału wykrojonego ze skosu.
Zastosowanie mniejszych igieł.
Zmniejszenie gęstości ściegu.
Zmiana rodzaju ściegu.
Marszczenie się szwów spowodowane niską stabilnością tkanin i niciNależy ocenić wzrokowo
czy marszczenie pojawia się po praniu lub obróbce.
Zastosowanie nici syntetycznych o niskiej kurczliwości.
Stosowanie materiałów o podobnych właściwościach.
Marszczenie się szwów spowodowane nierównym podawaniem materiałuNależy przeciąć ściegi wzdłuż szwu w miejscu występowania największego marszczenia i usunąć je.
Wówczas możliwe jest sprawdzenie, czy jedna z warstw materiału nie jest dłuższa od drugiej
Minimalny docisk stopki
Dostosowanie ustawień transportera.
Poprawienie techniki operatora maszyny do szycia.
Synchronizacja transportera i stopki dociskowej.
Odpowiednia wielkość otworów w płytce ściegowej i stopce dociskowej.
Synchronizacja tempa pracy dolnego i górnego transportera.
Zastosowanie stopki dociskowej o niskim współczynniku tarcia.

Wskazówki dotyczące wyboru nici, które pozwolą na uniknięcie marszczenia się szwu

Zalecane jest:

 • Stosowanie cieńszej nici i igły.
 • Korzystanie z jak najmniejszego naprężenia nici
 • Stosowanie nici o najmniejszym wykurczu.
 • Stosowanie nici o kontrolowanym wydłużeniu

Nici rdzeniowe spełniają wszystkie przedstawione wyżej wymagania. Cechują się wysoką odpornością na rozciąganie i zapewniają znakomita szwalność. Dzięki temu nadają się idealnie do produkcji wysokiej jakości, ładnie wyglądających szwów.

Aby uniknąć problemu marszczenia szwu Coats poleca stosowanie następujących nici: Seam puckering 600x338

Epic Supermax - rdzeniowa nić poliestrowa w oplocie z włókien ciętych
Epic - rdzeniowa nić poliestrowa w oplocie z włókien ciętych