Coats Industrial

Zarejestruj się

Rozwiązania problemów występujących podczas szycia

Biuletyn nr 6

Spis treści Hungary- thread production close-up- FT

Najczęstsze problemy występujące podczas szycia
Zrywanie nici górnej
Zrywanie nici dolnej
Topienie się nici
Przepuszczone ściegi
Ściegi o nieodpowiednim zrównoważeniu
Ściegi nierówne w linii
Zmienna gęstość ściegów
Marszczenie się szwu

Skontaktuj się z naszym Doradcą Technicznym

Najczęstsze problemy występujące podczas szycia

Przyczyny i rozwiązania

Istnieje wiele przyczyn problemów, które pojawiają się podczas szycia. Znajomość przyczyn i rozwiązań każdego problemu ma ogromne znaczenie. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia tych problemów poprzez unikanie błędów związanych z materiałami i maszynami szwalniczymi oraz stosowanie odpowiednich metod pracy.  


Najczęstsze problemy występujące podczas szycia:


  • Zrywanie nici górnej
  • Zrywanie nici dolnej
  • Topienie się nici przy zatrzymywaniu maszyny
  • Przepuszczone ściegi
  • Ściegi o nieodpowiednim zrównoważeniu
  • Ściegi nierówne w linii
  • Zmienna gęstość ściegów
  • Marszczenie się szwu.

Przyczyny i rozwiązania powyższych problemów zostały omówione w poniższych sekcjach.

Zrywanie nici górnej

PrzyczynaRozwiązanie
Nierówne odwijanie się ze szpulki.Sprawdzić, czy górna prowadnica znajduje się bezpośrednio nad stojakiem szpulki, na wysokości dwóch i pół wysokości nawoju nici. Żeby zapobiec przechylaniu się szpulki należy użyć podkładki z gąbki.
Uwięzienie nici przy podstawie nawoju.Zmniejszyć wysokość stojaka na szpulkę żeby zapobiec drganiom i zsuwaniu się nici. Żeby zapobiec przechylaniu się szpulki należy użyć podkładki z gąbki.
Uwięzienie nici przy prowadnicy.Może się zdarzyć po zerwaniu się nici. Należy ponownie właściwie nawlec nić.
Zwijanie się nici przed talerzykami naprężacza.Nawinąć jeszcze więcej nici na prowadnicę i zmniejszyć naciąg na naprężaczu. Sprawdzić, czy talerzyki są gładkie.
Zbyt duże naprężenie nici.Użyć mocniejszej nici lub wyregulować naprężenie.
Zerwana sprężyna kontrolna.Wymienić i wyregulować.
Ostre krawędzie płytki ściegowej, czubka chwytacza, ochraniacza chwytacza, bębenka, rowka lub uszka igły.Wypolerować szorstkie krawędzie, a jeżeli będzie to konieczne wymienić. Wymienić igłę na lepszą.
Strzępienie się nici przy igle.Użyć odpowiednio cieńszych nici lub grubszej igły.
Nadmierne nagrzanie się igły; zatkanie rowka lub uszka stopionymi włóknami.Zastosować lepsze wykończenie tkaniny. Zmienić igłę na lepszą pod względem rodzaju i wykończenia. Skorzystać z dodatkowej lubrykacji nici. Skorzystać z urządzenia do chłodzenia igły.
Przegrzanie się chwytacza.Zapewnić odpowiednie dostarczanie oleju do chwytacza. Sprawdzić odległość między igłą i czubkiem chwytacza.
Zła jakość niciWymienić nici na lepsze, z odpowiednim wykończeniem.

Zrywanie nici dolnej

PrzyczynaRozwiązanie
Niewłaściwie nawinięta nić na szpulkę bębenka.Wyregulować ustawienie nawijacza nitki bębenka. Korzystać z gotowych szpulek nici dolnych (RWB)
Zbyt duże naprężenie lub uciekanie nici bębenka.Wyregulować naprężenie bębenka. Włożyć podkładkę lub sprężynkę żeby zapobiec uciekaniu nici.
Ostre krawędzie bębenka, sprężyny regulującej naprężenie lub oczka chwytaczaWypolerować krawędzie lub powierzchnie kontaktu.
Nieodpowiednio dopasowany bębenekSprawdzić rodzaj i rozmiar szpulki bębenka. Upewnić się, czy tarcze są proste.

Topienie się nici przy zatrzymywaniu maszyny

PrzyczynaRozwiązanie
Złe wykończenie lub nieodpowiedni rodzaj nici.Użyć nici lepszej jakości.
Słabo lub chropowato wykończony gęsto tkany materiał.Zastosować lepsze wykończenie tkaniny. Zmienić igły na bardziej odpowiednie. Wykorzystać chłodzenie igieł.
Uszkodzona lub przegrzana igła po pęknięciu nici.Wymienić igłę.

Przepuszczone ściegi

PrzyczynaRozwiązanie
Chwytacze lub igła nie przeciągają nici przez pętelkę na czas.Sprawdzenie odległości w maszynie i jej ustawień czasowych. Sprawdzić, czy igła jest odpowiednio włożona i wyrównania. Użycie igły o głębszym prześwicie.
Brak tworzenia pętli ze względu na nieodpowiedni typ lub rozmiar igły do grubości lub rodzaju nici.Wymienić igłę na inny rodzaj lub rozmiar.
Brak tworzenia pętli ze względu na nieodpowiednie ustawienie mechanizmu regulacji nici, powodujące niedobór nici na tworzenie się pętli.Powrócić do ustawienia standardowego i sprawdzić tworzenie się oczka przy pomocy stroboskopu.
Zacinanie się tkaniny w płytce ściegowej w wyniku słabej kontroli docisku stopki lub zbyt dużego otworu w płytce ściegowej.Wyregulować nacisk stopki. Wymienić płytkę ściegową na dopasowaną do igły.
Wyginanie się igły lub jej trwałe skrzywienie.Użyć wzmocnionej igły, zmienić położenie osłony igły lub wymienić igłę.
Nieodpowiedni naciąg nici górnej lub dolnej.Wyregulować naprężenia.
Nieprawidłowo tworzona pętla nici górnej.Sprawdzić przy pomocy stroboskopu. Zmienić nici na wysokiej jakości poliestrowe nici z włókien ciętych lub na nici rdzeniowe.

Ściegi o nieodpowiednim zrównoważeniu

PrzyczynaRozwiązanie
Nieodpowiednie naprężenie nici podczas szycia.Sprawdzić, czy nić się nie zwija, zwiększyć jej naciąg.
Nieodpowiednie nawleczenie nici.Prawidłowo nawlec nić.
Zahaczanie nici o bębenek lub palec pozycjonujący bębenka.Wypolerować bębenek. Sprawdzenie położenia palca pozycjonującego bębenka.
Zmienne naprężenie ze względu na nieodpowiednią lubrykację nici.

Zmienić nici na lepsze.

Ściegi nierówne w linii

PrzyczynaRozwiązanie
Drganie lub wyginanie się igły.Wymienić igłę na grubszą, wzmocnioną lub stożkową.
Niewłaściwy lub stępiony czubek igły.Zmienić igłę.
Nieodpowiednio dopasowane rozmiary igły do nici.Zmienić igłę lub nić na odpowiedni rozmiar.
Kołysanie boczne transportera.Dokręcić transporter.
Zła regulacja docisku tkaniny, odskakiwanie stopki dociskowej.Prawidłowo ustawić stopkę. Zmienić mechanizm przesuwania materiału.

Zmienna gęstość ściegów

PrzyczynaRozwiązanie
Zła regulacja mechanizmu przesuwania materiału.Zwiększyć nacisk stopki dociskowej. Wymienić mechanizm przesuwania materiału.

Marszczenie się szwu

PrzyczynaRozwiązanie
Nierówne przesuwanie materiału.Poprawa ustawień mechanizmu przesuwania materiału. Wymiana zużytych mechanizmów. Redukcja prędkości szycia.
Wysokie naprężenie nici.Ustawienie możliwie najniższego naprężenia nici dolnej. Odpowiednie dopasowanie naprężenia nici górnej.
Niewłaściwe zrównoważenie naciągu nici.Zapewnienie właściwego zrównoważenia między naciągiem nici dolnej i górnej.
Zły rodzaj nici.

Stosować nici o kontrolowanym współczynniku wydłużenia. Zastosować się do zaleceń dotyczących naciągu nici.


Jako klienci firmy Coats, mają Państwo dostęp do wiedzy i doświadczenia największych specjalistów technicznych w przemyśle tekstylnym. Nasi konsultanci techniczni chętnie pomogą Państwu w znalezieniu rozwiązań wszelkich problemów związanych ze środowiskiem produkcji. Mogą również udzielić cennych porad dotyczących możliwości poprawy wydajności procesów szwalniczych, co umożliwi produkcję wyrobów wysokiej jakości.