Coats Industrial

Zarejestruj się

Systemy numeracji nici

Biuletyn nr. 5

Spis treści Thred Numbering 655x368

Systemy numeracji rozmiarów nici
Konwersja jednostek
Numeracja tkt (ticket)
Określanie rozmiaru nici za pomocą numeru tkt (ticket)

Dowiedz się więcej o rozmiarach igiełWprowadzenie

Wybór nici do każdej specyficznej operacji dokonywany jest na bazie wielu parametrów. Grubość nici jest parametrem podstawowym przy podejmowaniu decyzji o funkcjonalności i estetyce wyrobu gotowego.

Do określania grubości nici stosuje się różne systemy numeracji oparte o jednostki miary lub długości. Znajomość tych systemów jest podstawą przy wyborze odpowiednich nici. W niniejszym biuletynie przedstawimy Państwu skrót wszystkich istotnych informacji na ten temat.

Systemy numeracyjne bazujące na stałej wadze lub długości

"Wszystkie systemy wykorzystywane do oznaczania rozmiaru nici są systemami opierającymi się na stałej wadze albo długości "

Systemy oparte na stałej wadzeSystemy oparte na stałej długości
W tym systemie wyznaczona jest stała waga, natomiast pomiaru dokonuje się względem długości.W tym systemie wyznaczona jest stała jednostka i wartość długości, natomiast pomiaru dokonuje się względem wagi.
Systemy oparte na wadze:
 • Angielski numer metryczny (Ne) - liczba odcinków nici o długości 840 jardów/funt
 • Międzynarodowy numer metryczny - liczba odcinków nici o długości 1000 metrów/kg
Systemy oparte na stałej długości:
 • Denier = waga w gramach 9000 metrów
 • Tex = waga w gramach 1000 metrów
 • Decitex = waga w gramach 10 000 metrów
Przykład:
 • Ne 1 - w jednym funcie surowca znajduje się 840 jardów nici
 • Ne 5 - w jednym funcie surowca znajduje się 4200 (840x5) jardów nici
Przykład:
 • Tex 40 - 1000 metrów surowca ma wagę 40 gramów
 • Tex 100 - 1000 metrów surowca ma wagę 100 gramów
W systemach opartych na wadze nici są coraz cieńsze wraz ze wzrostem numeracji.W systemach opartych na stałej długości nici są coraz grubsze wraz ze wzrostem numeracji.

Międzynarodowy system metryczny jest stosowany do oznaczania nici z włókien syntetycznych, rdzeniowych i odcinkowych, podczas gdy angielski system numeryczny stosowany jest do oznaczania nici bawełnianych. Do oznaczania nici filamentowych wykorzystuje się systemy Decitex lub Denier.

Wynikowy rozmiar nici

Jeśli nić jest skręcona z więcej niż jednej składowej, przy wyliczaniu wynikowego rozmiaru nici należy uwzględnić wszystkie składowe nici.
W systemach opartych na stałej wadze: wynikowy rozmiar nici = numer metryczny przędzy / liczba składowych
W systemach opartych nastałej długości: wynikowy rozmiar nici = numer metryczny przędzy x liczba składowych
Konkretny rozmiar nici może zostać uzyskany przy zastosowaniu dowolnej liczby składowych nici.

Konwersja jednostek

Za pomocą poniższej tabelki będą Państwo mogli dokonać szybkiej konwersji jednostek obydwu systemów.

SystemTexdTexDenNmNec
Tex-dTex10Den91000Nm590.54Nec
dTexTex × 10-Den0.910000Nm5905.4Nec
DenTex × 9dTex × 0.9-9000Nm5314.9Nec
Nm1000Tex10000dTex9000Den-Nec × 1.6934
Nec590.54Tex5905.4dTex5314.9DenNm × 0.5905-

Ticket Numbering

Numeracja tkt (ticket) jest handlowym systemem numeracji nici i nie oddaje w pełni wszystkich informacji o rozmiarze nici oferowanych przez danego producenta.

System Metryczny, System Bawełniany oraz Denier wykorzystują numerację tkt (ticket) w celu poglądowego przedstawienia grubości gotowej nici.

Numer tkt (ticket) jednego rodzaju nici nie będzie oznaczać tożsamej grubości nici innego rodzaju. Na przykład nić bawełniana o numerze tkt 40 nie będzie nicią tej samej grubości co nić rdzeniowa o numerze tkt 40.

Numeracja tkt zbliżona jest do systemu opartego na stałej wadze.

Jej znaczenie jest proste:

 • Im wyższy numer tkt, tym cieńsza nić.
 • Im niższy numer tkt, tym grubsza nić.

Konwertowanie systemu rozmiarów dla nici syntetycznych .

Ustalanie numeru tkt  

TexdTex x składowa
(Gdy 2- składowa)
dTex x składowa
(Gdy 3-składowa)
Łączny Decitex (dTex)
(dTex)
Numer tkt (ticket)Wyliczenie
numeru tkt (ticket)
40200 × 2133 × 3dTex 40075(100040 × 3)
60300 × 2200 × 3dTex 60050(100060 × 3)
80400 × 2267 × 3dTex 80038(100080 × 3)
100500 × 2333 × 3dTex 100030(1000100 × 3)

Uwaga:

 • Aby dokonać konwersji numeru Tex na numer tkt należy podzielić 1000 przez numer Tex i wynik pomnożyć przez 3.
 • Aby określić numer Tex dla konkretnego numeru tkt, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Coats.

Ponieważ nici bawełniane są dziś coraz rzadziej używane, w niniejszym biuletynie nie znajdą Państwo informacji dotyczących numerów tkt dla nici bawełnianych.

Określanie rozmiaru nici za pomocą numeru tkt (ticket)

Numery tkt nici mogą się różnić w zależności od tego, w jakim kraju zostały wyprodukowane. Pomocna przy wyborze odpowiednich nici jest niewątpliwie znajomość konwencji zastosowania numerów tkt i odpowiadających im numerów Tex.