Coats Industrial

Kayıt ol

Çevre Politikası

Çevre üzerindeki etkimizin sınırlandırılması, işimizin temel bir parçası ve Coats’daki herkesin ciddiye aldığı bir konudur. Coats üst yönetimi, Grup için uygulanabilir en yüksek standarttaki çevresel performansı elde etmek için amaç ve hedefler belirleyecektir.

Aşağıdakileri gerçekleştirerek çevremizi korumaktayız:

  • Faaliyetlerimizin her alanında sorumlu davranırız. İlgili tüm yasalara uygun hareket etmekteyiz ve faaliyetimiz olan yerlerde, çevresel anlamda sürdürülebilir bir topluma yapmakta olduğumuz katkıyı geliştirmek için sürekli çaba gösteririz;
  • Çevresel performansımızın iyileşmesini sürekli bir şekilde sağlamak için, her Coats çalışanına uygun bilgi, eğitim ve kaynak temin ederiz;
  • Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde, işimizi etkileyen önemli çevresel yönleri tanımlarız;
  • Her Coats biriminin, kaza ve acil durumlara karşılık verilmesi ve oluşabilecek çevresel etkilerin önlenmesi veya azaltılması için bir prosedüre sahip olmasını sağlarız;
  • Pratik olan her şekilde, işimizin çevresel etkilerini azaltmak için, birimlerimizin her birinde düzenli denetimler yürütürüz;
  • Atık madde emisyonlarını sınırlandırırız. Küresel bazda atık emisyon standartları belirleriz. Bu standartlar, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasal şartlarını karşılamakta ve çoğu durumda da daha zorlayıcıdır;
  • Uygun olan yerlerde, malzemelerin azaltılması, yeniden kullanılması veya geri dönüşümünü öngören bir politika izleriz;
  • Tedarikçi ve yüklenicilerimizi, çevresel etkilerini azaltmaları yönünde teşvik ederiz;
  • Kısıtlanmış Maddeler Listemize (RSL) uymalarına yardımcı olmak üzere, tedarikçilerimizle birlikte çalışırız.
  • Paydaşlarımıza çevre performansı ile ilgili düzenli bir şekilde bilgi ve güncellemeler temin ederiz.

Belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olmasını sağlamak için, bu Çevre Politikasını, düzenli olarak gözden geçireceğiz.